Verksamhetsförlagd utbildning

Läs om support och releaser här >

Logga in

Kommun


 

Onsdagen den 20/3 mellan kl 09.00-11.00 sker en planerad uppgradering av VFU-portalen och VFU-portföljen. Under denna tid går det inte att logga in i systemen.

Välkommen till VFU-portalen och VFU-portföljen. VFU-portalen är en informationsplats för kommuner och stadsdelar i Stockholms län, anställda och studenter vid lärosäten med lärarutbildning. VFU-portföljen är det pedagogiska verktyget för studenter vid GIH, Stockholms universitet och Södertörns högskola som läser VFU-kurser.

Kommuner som i dagsläget kan använda Skolfederation är: Botkyrka, Haninge, Lidingö, Solna, Södertälje, Tyresö, Täby och Österåker. Arbete med att fler användare ska kunna logga in via Skolfederation pågår.

Support

  • Tekniska frågor: Manualer för VFU-portalen och VFU-portföljen, klicka här: http://serviceportalen.su.se
  • Verksamhetsrelaterade frågor: Verksamhetsrelaterade frågor kring arbete i VFU-portalen, maila  portalvfu@su.se. Verksamhetsrelaterade frågor kring arbete i VFU-portföljen, maila portfoljvfu@su.se.

Release Notes:  vfu-portföljen och vfu-portalen.