Verksamhetsförlagd utbildning

Läs om support och releaser här >

Logga in

Kommun

Gästkonto
Gästkonto vid Stockholms universitetet

Mer information om vad detta inloggningsalternativ innebär kommer senare

Skolfederation
Inloggning

Mer information om vad detta inloggningsalternativ innebär kommer senare

EduID
Allmän inloggning för högskolor

Mer information om vad detta inloggningsalternativ innebär kommer senare


 

Välkommen till VFU-portalen och VFU-portföljen. VFU-portalen är en informationsplats för kommuner och stadsdelar i Stockholms län, anställda och studenter vid lärosäten med lärarutbildning. VFU-portföljen är det pedagogiska verktyget för studenter vid Stockholms universitet som läser VFU-kurser.

En ny version av vfu-portalen kommer att releasas tisdagen den 10 september mellan kl. 9-10. Under denna tid går det inte att logga in i VFU-portalen och VFU-portföljen.

Support

  • Tekniska frågor: Manualer för VFU-portalen och VFU-portföljen, klicka här: http://serviceportalen.su.se
  • Verksamhetsrelaterade frågor: Verksamhetsrelaterade frågor kring arbete i VFU-portalen och VFU-portföljen, maila portalvfu@su.se

Vill du komma i kontakt med support? Klicka här: http://serviceportalen.su.se. Telefontider: se Helpdesk hemsida

Release Notes:  vfu-portföljen och vfu-portalen.