Verksamhetsförlagd utbildning

Logga in

Kommun

Gästkonto
Gästkonto vid Stockholms universitetet

Mer information om vad detta inloggningsalternativ innebär kommer senare

Skolfederation
Inloggning

Mer information om vad detta inloggningsalternativ innebär kommer senare

EduID
Allmän inloggning för högskolor

Mer information om vad detta inloggningsalternativ innebär kommer senare


 

Välkommen till VFU som är en informationsplats för kommuner och stadsdelar i Stockholms län, anställda och studenter vid lärosäten med lärarutbildning.

Planerad uppgradering av vfu-portalen kommer att ske den 15 december mellan kl 9-11. Under den tiden är vfu-portalen inte åtkomlig

Här kan du som student se din placeringsinformation. Under VT17 kommer samtliga portföljkurser att visas här.

 
 

 

Tekniska frågor: Är du lärare eller samordnare och har problem med att logga in i VFU-portalen? Klicka här: http://serviceportalen.su.se

Vill du komma i kontakt med support? Klicka här: http://serviceportalen.su.se. Helpdesk hemsida för telefontider.

Verksamhetsrelaterade frågor: Verksamhetsrelaterade frågor kring arbete i VFU-portalen? Maila portalvfu@su.se